Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Σε περίπτωση που θέλετε να μας προωθήσετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα για μελλοντική αναφορά, παρακαλώ στείλτε μας σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@evzeen.com 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

EvZeen.Com

Αγίου Νικολάου 8, 1055 Λευκωσία, Κύπρος

Τ.Θ.: 21593, 1511, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: 77778200

Φαξ: +357 22 480077

E-mail: support@evzeen.com

 

Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών

Τηλ.: 77778200

Φαξ: +357 22 480077

 E-mail: support@evzeen.com