Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας τηλεφωνώντας στο 77778200 ή αποστέλλοντας e-mail στο support@evzeen.com.

Θα κάνουμε ό,τι δυνατό καλύτερο για να ανταποκριθούμε το συντομότερο δυνατό σε όλους τους πελάτες μας.

Η ανταπόκριση θα λαμβάνει μέρος μέσω τηλεφώνου και e-mail, κατά τις ακόλουθες εργάσιμες ώρες (GMT+2): Δευτέρα – Παρασκευή: 08:00 -13:00 & 14:00 -17:00

  • Αγ. Νικολάου 8, 1055, Λευκωσία, Κύπρος Τ.Θ.: 21593, 1511, Λευκωσία
  • info@evzeen.com

Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών

  • 77778200
  • +357 22 480077
  • support@evzeen.com

Φόρμα επικοινωνίας