Για την χρήση της ιστοσελίδας μας ισχύουν οι πιο κάτω όροι και προϋποθέσεις:

Χρήστης/Μέλος

1. Μόνο άτομα άνω των 18 ετών, ενεργώντας με την προσωπική τους ιδιότητα  ή  ως εξουσιοδοτημένα άτομα από νομικά πρόσωπα, δύνανται να προβούν σε παραγγελία ολοκληρώνοντας αγορά ως Χρήστης ή να εγγραφούν ως Μέλη.

2. Ο Χρήστης της ιστοσελίδας δύναται να προβεί σε παραγγελία και να ολοκληρώσει αγορά χωρίς να απαιτείται η εγγραφή του ως Μέλος. Ωστόσο, με την εγγραφή του Χρήστη ως Μέλος, δίδεται η δυνατότητα στον Χρήστη, μεταξύ άλλων, να δημιουργεί ασφαλή λογαριασμό μέσα από τον οποίο θα μπορεί:

(i) Nα αποθηκεύει τα στοιχεία του για μελλοντική χρήση.

(ii) Να δει προηγούμενες αγορές του ή να ελέγξει την κατάσταση της τρέχουσας παραγγελίας του.

(iii) Να ορίσει αγαπημένα του προϊόντα.

(iv) Να λάβει μέρος σε ειδικά εκπτωτικά και προωθητικά προγράμματα.

 

Τοποθέτηση Παραγγελίας

3. Με την ολοκλήρωση της επιλογής των προϊόντων που επιθυμεί να αγοράσει ο Χρήστης, θα κληθεί να επιλέξει τη Μέθοδο Παραλαβής της παραγγελίας του. Δεν υπάρχει ελάχιστη συνολική αξία παραγγελίας ενώ τα έξοδα αποστολής της παραγγελίας διαφέρουν ανάλογα με την αξία, το βάρος και/ή τη Μέθοδο Παραλαβής που θα επιλέξει ο Χρήστης.

4. Η παραγγελία αποστέλλεται στο σημείο παραλαβής σύμφωνα με την επιλογή της Μεθόδου Παραλαβής που θα επιλέξει ο Χρήστης. Η παραλαβή θα γίνεται από το άτομο που θα καταχωρηθεί ως παραλήπτης ή το άτομο που θα ενεργεί εκ μέρους του. Κατά την παράδοση ενδεχομένως να ζητηθούν τα στοιχεία και η υπογραφή του παραλήπτη καθώς και στοιχεία απόδειξης της ταυτότητας του π.χ. Δελτίο Ταυτότητας.

 

Αποδοχή Παραγγελίας

5. Η αποδοχή της παραγγελίας και η αποστολή της εξαρτάται πάντοτε από την διαθεσιμότητα των προϊόντων κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας. Σε περίπτωση μη αποστολής μέρους της παραγγελίας, τότε η χρέωση που θα πραγματοποιηθεί θα αντιστοιχεί μόνο στο μέρος της παραγγελίας που θα εκτελεσθεί.

6. Το EvZeen.com δύναται, κατά την απόλυτη κρίση του, να απορρίψει την παραγγελία (είτε πλήρως, είτε μερικώς) σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, είτε για λόγους διαθεσιμότητας προϊόντων ή και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ακόμα και εάν έχει επιβεβαιωθεί η αγορά. Σε τέτοια περίπτωση και όπου εφαρμόζεται, θα γίνεται η αντίστοιχη επιστροφή χρημάτων.

7. Το EvZeen.com δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκύψει από καθυστέρηση ή μη εκτέλεση παραγγελίας ή μέρους παραγγελίας για οποιαδήποτε λόγο, π.χ. άρνηση ή αδυναμία εκτέλεσης της παραγγελίας.

 

Πληρωμή Παραγγελίας

8. Το Εvzeen.com αποδέχεται πληρωμές με μετρητά, με πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες ή μέσω PayPal, ανάλογα με τη Μέθοδο Πληρωμής που θα επιλέξει ο Χρήστης και η οποία είναι διαθέσιμη βάσει της Μεθόδου Παραλαβής που επέλεξε ο Χρήστης.

9. Σχετικά με τις πληρωμές με πιστωτικές κάρτες, το EvZeen.com αποδέχεται πληρωμές με πιστωτικές κάρτες Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro και American Express μέσω της JCC Payment Systems Ltd. Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας, το ποσό που δεσμεύεται είναι αυτό της συνολικής αξίας της παραγγελίας, ενώ το ποσό που θα χρεωθεί τελικώς είναι το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο μέρος της παραγγελίας που εκτελέσθηκε. Η πιστωτική κάρτα που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να ανήκει στον Χρήστη και πριν από την χρέωση θα προηγηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων του. 

"ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητέ πελάτη,

Λόγω των ιδιάζουσων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η παράδοση της παραγγελίας σας ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με κάποια καθυστέρηση. 

Σε περίπτωση που επιθυμείται κάποια διευκρίνηση, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας  στο 77778200.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση σας. Πρώτιστος στόχος παραμένει πάντοντε η ορθή εξυπηρέτηση σας και σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες."

 

Παράδοση Παραγγελίας

10. Ο μέσος χρόνος παράδοσης της παραγγελίας είναι 1-3 εργάσιμες ημέρες (εφ' όσον δεν υπάρχουν ελλείψεις), ανάλογα με τη Μέθοδο Παραλαβής που θα επιλέξει ο Χρήστης. Σε περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης για οποιοδήποτε λόγο θα είναι μεγαλύτερος, π.χ. λόγω έλλειψης προϊόντων ή δυσκολίας στην παράδοση, τότε το EvZeen.com θα επικοινωνήσει με τον Χρήστη. Ανάλογα και με την μέθοδο παραλαβής που έχει επιλέξει ο Χρήστης, πιθανό να έχει και τη δυνατότητα να ιχνηλατήσει την παραγγελία του μέσω του Συστήματος Εντοπισμού Παραγγελίας (Παρακολούθηση Παραγγελίας - Tracking System) αλλά και μέσω επικοινωνίας με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών.

 

Ακυρώσεις και Επιστροφές

11. Ακυρώσεις παραγγελιών πριν από τη παράδοση τους γίνονται αποδεκτές μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών του EvZeen.com και κατά την απόλυτη κρίση του EvZeen.com. Σε περίπτωση που γίνει αποδεκτή η ακύρωση της παραγγελίας ή μέρος της παραγγελίας, τότε εάν έγινε πληρωμή με πιστωτική κάρτα, θα αποδεσμευτεί το αντίστοιχο ποσό που δεσμεύτηκε το συντομότερο δυνατό και σύμφωνα με τις απαραίτητες διαδικασίες του τραπεζικού ιδρύματος στο οποίο διατηρείται ο λογαριασμός.

12. Επιστροφές προϊόντων για οποιοδήποτε λόγο μπορούν να γίνουν εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, αρκεί να είναι στην αρχική κατάσταση στην οποία έχουν παραληφθεί, δηλαδή να μην έχει αλλοιωθεί η συσκευασία τους και να μην έχουν χρησιμοποιηθεί ή αλλοιωθεί, κατά την απόλυτη κρίση του EvZeen.com.

13. H διαδικασία επιστροφής προϊόντων και επιστροφής των χρημάτων (εφόσον πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις), καθορίζεται κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης μεταξύ του Χρήστη και της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών του EvZeen.com, ανάλογα με τη κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση που η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα από την ημέρα παραλαβής ή δεν πληρούνται κάποιες από τις προϋποθέσεις επιστροφής, το EvZeen.com έχει το δικαίωμα να μη δεχτεί πίσω τα προϊόντα. Σε περίπτωση που το αίτημα επιστροφής προκύπτει από τυχόν παράληψη του EvZeen.com, τότε τα έξοδα επιστροφής καλύπτονται από το EvZeen.com ενώ σε αντίθετη περίπτωση τα έξοδα αποστολής της επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.

 

Προσφορές

14. Τυχόν προσφορές που θα προωθούνται από το EvZeen.com με οποιοδήποτε μέσο, θα ισχύουν μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δηλώνεται και/ή μέχρι εξαντλήσεως του συγκεκριμένου αποθέματος, ανάλογα με την περίπτωση. Το EvZeen.com δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη ορθής καταχώρησης ή χρήσης της προωθητικής ενέργειας από τον Χρήστη.

 

Επικοινωνία και Πληροφορίες

15. Το ειδικά καταρτισμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό του EvZeen.com της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών είναι πάντοτε πρόθυμο να επικοινωνήσει με τον Χρήστη για θέματα ή απορίες που αφορούν προϊόντα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα κατά τις εργάσιμες ώρες από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.

16. Πληροφορίες, συμβουλές ή/και παροτρύνσεις που παρέχονται από την ιστοσελίδα ή δίνονται μέσω της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών της ιστοσελίδας, δεν αντικαταστούν σε καμιά περίπτωση την ιατρική συμβουλή, αλλά ούτε και τα όσα αναφέρονται στο Φυλλάδιο Πληροφοριών Ασθενούς (PIL) ή στη συσκευασία από τον κατασκευαστή. Η εφαρμογή ή όχι της οποιασδήποτε συμβουλής είναι αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη.

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

17. Το εμπορικό σήμα EvZeen.com σε όλες τις μορφές και χρώματα, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του EvZeen.com και δεν επιτρέπεται η χρήση του από τρίτους. H ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε τμήμα αυτής δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πωληθεί, μεταπωληθεί, ή άλλως να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητώς από την εταιρεία. Λογότυπα εταιριών ή προϊόντων, εικόνες προϊόντων και λοιπό υλικό σχετικά με αυτά, αποτελούν νόμιμα κατοχυρωμένα λογότυπα των αντίστοιχων εταιριών. 

 

Cookies

18. Το EvZeen.com χρησιμοποιεί cookies (μικρά αρχεία κειμένου) για να βοηθά στη καλύτερη δυνατή εμπειρία του Χρήστη και βέλτιστη χρήση της ιστοσελίδα και διατηρεί σχετική Πολιτική Cookies, η οποία δύναται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό καλούνται οι Χρήστες όπως ανατρέχουν τακτικά στον σύνδεσμο της εν λόγω Πολιτικής.

 

Προσωπικά Δεδομένα

19. Το EvZeen.com δεσμεύεται για την τήρηση του απορρήτου των Χρηστών του. Για τον σκοπό αυτό διατηρεί και ακολουθεί την Πολιτική Ιδιωτικότητας η οποία δύναται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό καλούνται οι Χρήστες όπως ανατρέχουν τακτικά στον σύνδεσμο της εν λόγω Πολιτικής.

 

Γενικά

20. Το EvZeen.com δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, την περιγραφή, την τιμή ή την διαθεσιμότητα των προϊόντων, τις μεθόδους αποστολής ή τις μεθόδους πληρωμής ή και να διακόψει ή να τερματίσει την λειτουργία της ιστοσελίδας.

21. Το EvZeen.com δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη, παραλείψεις, μη διαθεσιμότητα προϊόντων ή μη λειτουργία της ιστοσελίδας και δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημιές και οποιεσδήποτε αποζημιώσεις (έμμεσες ή άμεσες), διαφεύγοντα κέρδη, έξοδα ή χρηματικό κόστος τυχόν προκύψουν.

22. Το EvZeen.com δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε ιστοσελίδας τρίτου προσώπου στην οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας, π.χ. υπό μορφή διαφήμισης ή συνδέσμου.

23. Η χρήση της ιστοσελίδας EvZeen.com, όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται και όλες οι πράξεις, ενέργειες ή συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτής διέπονται από τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιωνδήποτε τυχόν διαφορών προκύψουν από την χρήση της ιστοσελίδας EvZeen.com και των υπηρεσιών που παρέχει είναι τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

24. Όλοι οι όροι είναι ουσιώδεις και η παράλειψη ή μη άμεση άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος όταν αυτό προκύπτει δεν δεικνύει αποποίηση του.

25. Το EvZeen.com διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχει σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τυγχάνουν άμεσης εφαρμογής και θεωρούνται ότι έγιναν αποδεκτές με την γνωστοποίηση τους και με την ακόλουθη χρήση της ιστοσελίδας.

26. Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων από τον Χρήστη.

Τελευταία Ενημέρωση: Οκτώβριος 2018

Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επισκεφτείτε τις Συχνές Ερωτήσεις πατώντας ΕΔΩ.

 

Χρήση του ιστότοπου και Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων σας

  

1. Το EvZeen.com αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος του EvZeen.com επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

 

Αναγνώριση Πελάτη

2. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.

3. Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Σας δίνετε η δυνατότητα να διαγράψετε οριστικά τον λογαριασμό που δημιουργήσατε στο EvZeen.com, κατά την διαγραφή λογαριασμού διαγράφονται οριστικά όλες οι πληροφορίες και δεδομένα που συλλέχθηκαν από το EvZeen.com

4. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση του EvZeen.com, αλλιώς το EvZeen.com δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το EvZeen.com σας συνιστά, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης, το EvZeen.com σας προτείνει να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα και τη δημιουργία password.

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων

5. Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης.

 

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

6. Η πρόσβαση στα συστήματα (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες του EvZeen.com.

 

Κρυπτογράφηση

7. Το σύστημα αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

8. Σε όποιο σημείο του site εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες κ.τ.λ.) υπάρχει κρυπτογράφηση. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κατά την παραγγελία και εφόσον ο χρήστης / πελάτης έχει συνδεθεί με το username και το προσωπικό του κωδικό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα μας κρυπτογραφείται. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser σας τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα
Το σύστημα αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

 

Απόρρητο Συναλλαγών

9. Η τήρηση του απορρήτου είναι αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στο EvZeen.com είναι εμπιστευτικές και το EvZeen.com έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

- Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

- To EvZeen.com δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

- Στην περίπτωση που το EvZeen.com χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων του, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, που αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα και της Πολιτική Ιδιωτικότητας, μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.

11. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

12. Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του EvZeen.comείναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιωθούν παραγγελίες σας ή για να παρασχεθούν οι υπηρεσίες του EvZeen.com. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

13. Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι του EvZeen.com που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του EvZeen.com, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας με το EvZeen.com, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

14. Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε με το EvZeen.com κάνοντας χρήσης της ειδικής φόρμας επικοινωνίας στο μενού επικοινωνίας.

15. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

16. Ο ιστότοπος λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με τη νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ασφάλεια δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Για περαιτέρω ενημέρωση που αφορά την ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική Ιδιωτικότητας.