Ο Στόχος Μας  

Το EvZeen.com της WB EVZEEN WELLBEING LTD είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα υγείας, ευεξίας και ομορφιάς το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2019 με στόχο να προσφέρει τη δυνατότητα αγοράς μέσω διαδικτύου καινοτόμων, ποιοτικών και ασφαλή  προϊόντων φροντίδας υγείας, ευεξίας, ομορφιάς και βρεφικής/παιδικής φροντίδας. Εμείς, στο EvZeen.com, διασφαλίζουμε ότι ακολουθούνται σωστά όλες οι ουσιώδεις παράμετροι που σχετίζονται με αποτελεσματικές πρακτικές ηλεκτρονικού εμπορίου, έτσι ώστε να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή υπηρεσία με τα υψηλότερα πρότυπα. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη βελτίωση της υγείας, της ευεξίας και της ποιότητας ζωής, προσφέροντας προϊόντα υψηλής αξίας τα οποία είναι πραγματικά επωφελής για τον καταναλωτή.  

Το Ιστορικό Μας   

WB EVZEEN WELLBEING LTD είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στη Κύπρο.  Οι ιδρυτές της, μεταξύ των οποίων είναι και μεγάλος αριθμός γνωστών και μεγάλων φαρμακείων, έχουν μακρόχρονη, ισχυρή και δραστήρια παρουσία στον τομέα της υγείας, ευεξίας, ομορφιάς και βρεφικής/παιδικής φροντίδας στην Κύπρο και Ελλάδα και είναι αφοσιωμένοι στη συνεχή πρόοδο και αναβάθμιση των υπηρεσιών φροντίδας υγείας που προσφέρονται στο κοινό. Το EvZeen.com αποτελεί μια φυσική προέκταση αυτής της επιτυχημένης δραστηριότητας, ακολουθώντας τα σημαντικά βήματα εξέλιξης στο χώρο του εμπορίου και της τεχνολογίας με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του σύγχρονου καταναλωτή, αλλά και στην προσαρμογή στις προδιαγραφές και απαιτήσεις της αγοράς στη νέα εποχή.

Διασφάλιση Ποιότητας 

Οι πολιτικές Διασφάλισης Ποιότητας είναι μεγίστης σημασίας και παίζουν καθοριστικό ρόλο ώστε οι πελάτες μας να απολαμβάνουν προϊόντα υψηλής ποιότητας. Η Διασφάλιση Ποιότητας είναι για μας αδιαπραγμάτευτη αξία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής φιλοσοφίας του EvZeen.com.    

Πολιτικές Eταιρικής Kοινωνικής Eυθύνης & Προστασίας Του Περιβάλλοντος 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι ακόμη ένα σημείο αναφοράς στο οποίο προσδίδουμε ιδιαίτερη σημασία και αποτελεί προτεραιότητα μας. Ως εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου προϊόντων υγείας και ευεξίας, στοχεύουμε πάντοτε στη βελτίωση της υγείας και ευημερίας της κοινωνίας στην οποία απευθυνόμαστε. Επιδιώκουμε τη μείωση οποιονδήποτε αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και αφιερώνουμε εταιρικούς πόρους ώστε να συμμετέχουμε ενεργά σε δραστηριότητες κοινωνικού οφέλους. Στόχος μας είναι να συνεισφέρουμε για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο, τόσο για την κοινωνία μας γενικότερα όσο και για τις μελλοντικές γενιές.  

Κατανόηση & Ικανοποίηση των Καταναλωτικών Αναγκών 

Η κατανόηση και η ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών, αποτελεί το κύριο μέλημα μας. Η διαχρονική αποστολή μας είναι η εξυπηρέτηση αυτών των αναγκών με επαγγελματισμό και αφοσίωση στον καταναλωτή. Στο EvZeen.com στοχεύουμε στο να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό ώστε να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη και σωστή υπηρεσία διαδικτυακού εμπορίου, προσδίδοντας αξία στα χρήματα που ξοδεύουν οι καταναλωτές, παρέχοντας τους συνάμα τη δυνατότητα μιας θετικής και ευχάριστης αγοραστικής εμπειρίας.    

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Προσωπικού 

Ως αξιόπιστος παροχέας προϊόντων φροντίδας υγείας και ευεξίας, επενδύουμε δυναμικά στην εκπαίδευση και ανάπτυξη της ομάδας μας. Ως αποτέλεσμα, η ομάδα μας αποτελείται από υψηλά καταρτισμένα και καλά εκπαιδευμένα άτομα, πάντοτε έτοιμα να προσφέρουν άριστες υπηρεσίες εξυπηρέτησης. Στο EvZeen.com, διαχρονική μας επιδίωξη είναι να βελτιωνόμαστε και να αναπτυσσόμαστε, έτσι ώστε οι πελάτες μας να απολαμβάνουν ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφέρει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα για την Φροντίδα Υγείας, την Ευεξία και την Ομορφιά.