Η Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών (ειδικά εκπαιδευμένο και προσοντούχο προσωπικό) του EvZeen.com, μπορεί να απαντήσει σε όποια ερώτηση έχετε και αφορά σε κάποιο συγκεκριμένο προϊόν. Υπάρχει επίσης στη διάθεση σας Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών η οποία αναγράφεται στις πληροφορίες ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Οι συγκεκριμένες Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών είναι διαθέσιμες κατά τις ακόλουθες εργάσιμες μέρες και ώρες: Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 13:00 & 15:00 - 17:00, (Τετάρτες: 08:00 -13:00).

Οποιαδήποτε πληροφορία ή συμβουλή παρέχει το EvZeen.com, είτε μέσω της ιστοσελίδας της ίδιας, είτε μέσω των συμβουλευτικών υπηρεσιών που διαθέτει προς στο κοινό, δεν αντικαθιστά με οποιονδήποτε τρόπο την ιατρική συμβουλή ή τις πληροφορίες που δίνονται από τον κατασκευαστή, είτε εντός του Φυλλαδίου Πληροφοριών Ασθενή, είτε πάνω στη συσκευασία του προϊόντος. Το να ακολουθήσει κάποιος ή όχι μία συμβουλή που παρέχεται από το EvZeen.com, είναι αποκλειστικά και εξολοκλήρου δική του ευθύνη. 

EΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ F.A.Q