Ειδικές Παραγγελίες για μεγάλες ποσότητες προϊόντων θα διεκπαιρεώνονται, εάν και εφόσον είναι δυνατό, για συγκεκριμένα είδη. Εάν ενδιαφέρεστε για τέτοιου είδους παραγγελία, θα πρέπει να μας αποστείλετε σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@evzeen.com. Παρακαλούμε όπως πέρα από τα στοιχεία σας, βεβαιωθείτε ότι στο σχετικό αίτημα παραγγελίας συμπεριλάβετε το όνομα των προϊόντων, τη ποσότητα που επιθυμείτε και σε πόσο χρονικό διάστημα θα θέλατε περίπου να παραλάβετε τη παραγγελία.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι η διευθέτηση και η διεκπαιρέωση αποστολής τέτοιων ειδικών παραγγελιών που αφορούν σε μεγάλες ποσότητες, πιθανόν να είναι χρονοβόρα και να χρειαστεί περίοδος μέχρι και ενός μηνός ή και περισσότερο. Αν και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλα τα αιτήματα για μεγάλες παραγγελίες θα ικανοποιηθούν, θα κάνουμε ωστόσο το καλύτερο δυνατό για να σας εξυπηρετήσουμε.

Πριν την διεκπαιρέωση της παραγγελίας σας, θα λάβετε λεπτομερή προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει τις σχετικές χρεώσεις αποστολής ή και όποιες εκπτώσεις πιθανόν να ισχύουν. Παρακαλώ σημειώστε ότι ειδικές προσφορές ή τιμές ξεπουλήματος πιθανόν να μην ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις παραγγελιών που αφορούν σε μεγάλες ποσότητες προϊόντων. Λόγω της φύσης τέτοιων ειδικών παραγγελιών και του σχετικού υψηλού κόστους, όλες οι παραγγελίες θεωρούνται τελικές. Σε σπάνιες περιπτώσεις όπου θα ισχύσουν συγκεκριμένα δεδομένα, όπως για παράδειγμα η παραγγελία να περιλαμβάνει ελαττωματικά προϊόντα, δικαιούστε να αιτηθείτε επιστροφή προϊόντων, επικοινωνώντας με την Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Το EvZeen.com διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει τις ποσότητες που προτίθεται οποιοσδήποτε πελάτης να αγοράσει και να χρεώνει ανάλογα για διεκπαιρέωση ειδικής παραγγελίας ή και να χρεώνει επιπλέον για έξοδα αποστολής που αφορούν σε εκκρεμείς παραγγελίες.